Transaction:

Summary
TX typeCoinstake
Total input61.220000
Total output63.481511
Reward2.261511
Timestamp (UTC)2020/09/19 05:04:55
Size224
CoinDayWeight4063.772972
Hashs
Hash8980ea5c9a1c3c5c8d31692b9cfee87c3eec8888a85c68a24a30a4fc740ffe59
Block(s) hash7dc7d02017931a6300e7cb930da82e969a67a5fe76cc9a804ceda285a5906b94

Input(s)Output(s)

61.220000 from 4RopanpKK71xet4Tr8rnoNL79GXMMUEJhs (TX)


Zero marker output of Coinstake transaction
4RopanpKK71xet4Tr8rnoNL79GXMMUEJhs with 31.740000
4RopanpKK71xet4Tr8rnoNL79GXMMUEJhs with 31.741511Input(s) script(s)
30440220677d8cda0554ffe353c6707e62884cadd97989e7f97c16f94eac2f910f4aebab02204b12c33385104179c76652cd4ff8c6dcf4c2670940425b6c553517cbf806a6da01

Output(s) script(s)
OP_0
028bc9e6637888dfeab863d5490b336daf7603ca317cdca6509a8885337f2c04e9 OP_CHECKSIG
028bc9e6637888dfeab863d5490b336daf7603ca317cdca6509a8885337f2c04e9 OP_CHECKSIG